Contact Us / Kontak ons


How to get in touch
Hoe om in kontak te kom

We'd like to hear from you.
Ons sal graag van jou wil hoor.

Either email, phone or use this pre-formatted enquiry form.
E-pos, bel of gebruik die vooraf opgestelde navraag vorm.

Follow us on FACEBOOK
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Email / E-pos:
waterval.ouberg@gmail.com

Phone / Telefoon:
+27 27 2191005
+27 27 2191142
+27 (78) 535 5767
.


Physical address / Fisiese adres
Waterfall Farm / Waterval Plaas
Vanrhynsdorp

.
Postal address / Pos adres
PO Box 74 / Posbus 74
Vanrhynsdorp
8170
.

.
Use this form below for bookings as well as general enquiries.
Tell us how to get in touch with you:
. Gebruik die vorm onder vir besprekings asook vir algemene navrae.
Vertel ons hoe om met u in kontak te kom:
.

Name

E-mail

Tel

FAX


Enter your comments in the space provided
Marieta will personally be in touch as soon as possible
Tik jou boodskap in die spasie lanksaan.
Marieta sal persoonlik sou gou as moontlik kontak.
...........